O spółce

Dane podstawowe

Nazwa firmy: EEZ Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
Data założenia: 2001 rok
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 851-26-70-334
REGON: 812009627
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000059811


Historia

W czerwcu 2005 roku Spółka EEZ rozpoczęła budowę parku wiatrowego w Polsce. Prace trwały do czerwca 2006 roku.
Farma wiatrowa zlokalizowana jest w miejscowości Tymień, w województwie zachodniopomorskim (gmina Będzino i Ustronie Morskie, powiat koszaliński).
Powierzchnia obszaru objętego projektem wynosi około 700 ha. Obszar ten jest położony w odległości 5 km od brzegu morskiego. Całkowita zainstalowana moc Parku Wiatrowego wynosi 50 MW. Turbiny wiatrowe Vestas V80 o mocy 2MW każda i rozpiętości skrzydeł sięgającej 80 m, posadowione są na masztach o wysokości 100 m i wyposażone w windy.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 240 mln złotych. Przedsięwzięcie jest finansowane przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka otrzymała dofinansowania w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz z Fundacji EkoFundusz.

Dane kontaktowe

EEZ Sp. z o.o.
Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 18
Email: eez@eez.pl