Kontakt

EEZ Sp. z o.o.

ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
e-mail: eez@eez.pl
telefon: +48 22 548 48 12
faks: +48 22 548 48 18
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 000005811
NIP: 851-26-70-334

Dane kontaktowe

EEZ Sp. z o.o.
Adres: ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Tel.: +48 22 548 48 12
Fax: +48 22 548 48 18
Email: eez@eez.pl